Jesus-Dojo

Dette er egentlig noget jeg har skrevet til mine konfirmander.
Men måske er der også andre der kunne bruge nogle af tankerne.
Baggrunden er noget jeg har hørt om gennem Norsk Areopagos, da jeg som Landsudvalgsmedlem var i Norge med den danske afdeling for at høre om deres arbejde. Det inspirerede mig til nedenstående, jeg ved ikke om det helt var det de mente, for det var blot et lille punkt under en lang dagsorden...
Jesus-Dojo's ;)[Dojo:] er japansk: Do = sted. Jo = vej. Sammen: stedet, hvor man træner "vejen". Eller Træningssted, "en plads for vejen" eller "en plads hvor vejen udføres". Termen bruges ofte i sammenhæng med visse former for kampsport.

Når jeg siger til en: "Hvad er der i vejen med dig?" betyder det ikke: Er du ude at rejse - men hvad er der galt, hvorfor gør du sådan. Den brug af ordet 'vej' er næsten gledet ud af vores sprog, mens det på andre sprog stadig er en aktiv del af sproget. "The way I'm living" har ikke noget med rejser at gøre, men handler om livsstil, holdning.


Jesus kaldte sig: Vejen, Sandheden og Livet. Hans disciple kaldte sig ikke kristne, de sagde de fulgte vejen.


[JesusDojo:]
en plads hvor vi træner os i - ligesom de første disciple ('elever/lærlinge') - at forstå og følge Mesteren Jesus eksempel og hans undervisning.


"Du tænker dig ikke frem til en ny måde at leve på, du lever dig frem til en ny måde at tænke på." /Henry Nouwen


D-I-Y: "Gør det selv" (Jesus sagde: »Gå du hen og gør ligeså!«. Lignelsen om den barmhjertige samaritaner, Lukas 10, 25-37)

En der læste hvad jeg skrev til konfirmanderne sagde: "Jeg har selv dyrket en lille smule kampsport, og kender derfor begrebet Dojo som det sted, hvor man udviser den yderste respekt for både stedet, læreren og hinanden." Det gav god mening for mig :)

Selve begrebet kommer fra Mark Scandrettes arbejde ud fra Reimagine i USASeptember

Månedens JesusDojo:

Bedeslag. Hver gang du hører bedeslagene (kl 8 om morgene, kl 18 om aftenen) står du stille (lige meget hvor du er) og beder: Tro-Håb-Kærlighed. Om morgenen at din dag må blive fyldt med tro og håb og kærlighed, om aftenen takker du for hvad du har modtaget af tro og håb og kærlighed.
Bibelvers til denne JesusDojo: ”Så bliver da tro, håb, kærlighed, disse tre. Men størst af dem er kærligheden.” 1. Korintherbrev kap 13 vers 13.Oktober:

Månedens JesusDojo:

Mød en af de ”usynlige”. De findes allevegne: du hører dem på Sundbyvester/øster plads, møder dem på Nørreport eller på Strøget. Nogle sælger ”Hus forbi”. Fælles for mange af dem der passerer dem er, at de lader som om de ikke eksisterer. Er du alene kan du hilse med et smil. Er I sammen to og to så ønsk dem Guds velsignelse: ”Må Gud være med dig i dag”.
Nogle af de lidt mere synlige 'usynlige' er de fremmede i blandt os. Hils den pakistanske grønthandler og den italienske pizzabager på samme måde.
Bibelvers til denne JesusDojo: Jesus siger: ”I har fået det for intet, giv det for intet.” (Mt.10, 8) og han sendte dem ud to og to fordi ”...jeg sender jer ud som får blandt ulve.”

November

Månedens JesusDojo:

”Se Guds skygge”. Ingen kan se Gud – der er en afstandsfaktor som bibelen beskriver ved ordet synd, der hindrer os i at se Gud. Men i vores verden kan vi se Guds skygge, og da Gud er lys, er 'skyggen af Gud' et lysindfald der ændrer åndeligt grå til farver. Midt i november skal du søge efter Guds lysindfald i vores verden. Skriv en kort sætning ned til hver dag: den 26. : buschaufføren var glad... den 27.: læreren roste mig fordi... Danmark har mange sortseere, Gud kalder dig til at blive ”lys-seer”.
Bibelvers: Jakobsbrev kap 1 vers 17: ”Alle gode og fuldkomne gaver kommer ned fra oven, fra lysenes fader, hos hvem der ikke findes forandring eller skiftende skygge.”

Et ”PS” til billedbrugen af lys:

1. Joh.1,5 ”Gud er lys, og der er intet mørke i ham.” For lidt lys, så bliver der mørke og vi kan ikke orientere os. For meget lys, vi bliver blændet og kan ikke se. Hvis du ser på solen bliver du blind, mens ved solens lys ser du verden omkring dig. Engang, når 'afstandsfaktoren' er væk, skal vi se ham (Gud) som han er.  


December

Månedens JesusDojo:

Vær en engel. Engel betyder budbringer og da budskabet for en engel er det vigtige, ses de sjældent og er oftest usynlige. Du skal gøre godt i hele december på en skjult måde så andre bliver glade. Det var det den virkelige Nicolaus ('Julemanden') blev kendt for.
Bibelvers: Hebræerbrevet kap 13 v.1-2: Lad broderkærligheden vare ved; glem ikke gæstfriheden, for ved at være gæstfrie har nogle uden selv at vide det haft engle som gæster.


Januar 2015:

Månedens JesusDojo:

Bedeslag (II): Magtesløshed. Der er mange ting vi er totalt magtesløse over for. De fleste ser magtesløsheden som en fjende. Som Jesusdiscipel skal du forsøge at se det som Guds mulighed. Nogle ting skal vi selv have styr på: Gud rydder ikke op på dit værelse. Det burde din mor heller ikke gøre ;) - andre ting har du ingen indflydelse på, men det har stor indflydelse på dig. Solen stod op i dag uden at du gjorde noget for det. Luften har den rigtige sammensætning af ilt og kvælstof og andet uden at du har blandet dig i det. Stå stille under bedeslagene og tak denne gang Gud for alt det du er magtesløs over for og for at han udfolder sig der.
Bibelvers: 2. Korintherbrev kap 12 vers 9: ”[Gud] svarede [Paulus]: »Min nåde er dig nok, for min magt udøves i magtesløshed.« Jeg vil altså helst være stolt af min magtesløshed, for at Kristi magt kan være over mig.”


Februar

Månedens JesusDojo:

Hjælpe-Dojo'en. Den er ret enkel. Du skal se de mennesker der er omkring dig og spørge: ”Er der noget jeg kan hjælpe dig med” eller ”Skal jeg hjælpe dig med … ”
Bibelvers: Matthæusevangeliet kap 20 vers 25f: »Den, der vil være stor blandt jer, skal være jeres tjener... ligesom Menneskesønnen ikke er kommet for at lade sig tjene, men for selv at tjene og give sit liv som løsesum for mange.«


Marts

Månedens JesusDojo:

Faste-dojo: Faste er en overskudshandling. Den viser at du har viljestyrke nok til at undlade at gøre noget du ville have gjort. Faste er en barmhjertighedshandling: når du undlader at bruge noget, er der noget at give af til andre. Faste er at bede med kroppen. Du fortæller din krop at den skal være med til at bede og ikke overlade det hele til sjælen. Du skal i denne måned holde skærm-faste hver søndag. Du må ikke tænde din mobiltelefon, se TV eller bruge din iPad og lignende. Læg en svarbesked, skriv en autosms at du holder skærm-faste denne søndag. Al den tid du pludselig får, bruger du til at tale med dine venner, ansigt til ansigt, din familie, og med Gud.
Bibelvers: Jesus siger: Når I faster, må I ikke gå med dyster mine som hyklerne. For de gør deres ansigt ukendeligt, for at det skal være kendeligt for mennesker, at de faster. Sandelig siger jeg jer: De har fået deres løn. Men når du faster, så salv dit hoved og vask dit ansigt...
På nudansk ville Jesus måske sige: Tag god parfume på, smil i øjnene og tid til at være der hvor du er. Faste er en overskudshandling.

April

Månedens JesusDojo:

Hele verdenen er skiftet: forbrug er midlet og produktion er løsningen på verdenskrisen. Og kristne er fulgt med fra at være forvaltere som bibelen kalder os til, til at være forbrugere som reklamerne forventer af os. Judith Annette Sølvkjær Pædagogisk medarbejder i Afdelingen for Bæredygtig Udvikling (Børne- og Ungdomsforvaltningen i Københavns Kommune) lærer os nogle dojo vi kan udføre i den kommende måned.
Bibelvers: 1.Petersbrev kap 4, v 9&10: Vær gæstfrie mod hinanden uden tværhed. Som gode forvaltere af Guds mangfoldige nåde skal enhver af jer tjene de andre med den nådegave, han har fået.

Kommentarer

Populære indlæg fra denne blog

Det regner så alt skylles bort - og vi har ikke vand!

”En trynet folkekirke”