Opslag

Viser opslag fra 2012

Jul

Billede
Julebrevet giver mulighed for at sende en hilsen med tak til  jer der har betydning for mig, og som jeg ikke får sagt det ordentligt til i hverdagen. Det er ret væsentligt. Julebrevet er også reflektionens tid, hvor det væsentlige skal skilles fra det uvæsentlige. Af uvæsentligt kan nævnes: 1. december fik jeg besked om at jeg havde 25-års jubilæum.  Der er måske nogle der kan huske at jeg blev ansat i Rønne første september 1987 hvor der ikke lå sne for døren. Hvorfor er jubilæet så ikke fejret 1. September 2012?  Det er fordi jeg havde 3 måneders orlov i Hong Kong og orloven tages af pensionstiden. Så vil nogle af jer vil måske huske at det er ikke det eneste orlov jeg har fået tiltusket mig: 1994 var du i Egypten også på et 3 måneders orlov. Altså burde du først fejre dit 25-års jubilæum 1. April?  Men den første orlov blev lønnet af et løntillæg (det så kaldte  fedterøvstillæg , et ord som er så grimt at det næsten ikke står her...) som præsteforeningen genialt