Opslag

Viser opslag fra november, 2019

”Træer vokser da ind i himmelen, ikke?”

Billede
For mange år siden, på et repræsentantskabsmøde, plæderede jeg for at alle missionærer, udsendte fra Danmission, skulle have en basisuddannelse i økologisk landbrug. En vision Jeg var blevet inspireret til dette forslag efter en god samtale med min tidligere klassekammerat fra Kibeta, den dansk-svensk-tyske missionsskole der var i Buhaya, da jeg var barn. Han har taget en uddannelse i landbrug og specialiserede sig i landbrugsformer, der påvirker omgivelserne mindst muligt. Altså hvordan får du jorden til at yde mest ved en minimal påvirkning af jorden. Påvirkning af jord er når vi dybdepløjer, bruger store maskiner til at høste afgrøder. Men endnu større påvirkning er det når vi tilfører afgrøder kunstgødning og pesticider (derunder ukrudtsbekæmpelsesmidler) for at øge udbyttet. Jeg har siden gymnasiet betragtet økologi (et græsk ord som betyder noget i retning af husholdning) som Guds modsvar til vækst-ideologiers krav om effektivisering og et industrialisere