Ét eneste alternativ: Islam?

Kristian Tvilling har på sin FB linket til en artikel i Politiken: Griskhed i toppen smadrer samfundet[1]...
I artiklen er der mange eksempler på umulige forhold mellem dem der tjener (mange) penge og resten af samfundet, og fortæller om en kapitalisme der er syg.
Findes der alternativer til den syge kapitalisme?
Ja.
Islam[2].

Eller rettere sagt Islam, som vækkelsesbevægelse.
Fordi de samme mekanismer findes også inden for de muslimske lande som i fx USA eller Kina. Dem der har, sørger for at meget få mere til sig selv. Den tidligere præsident i Tanzania var muslim og tømte sit lands resurser til egne formål. Valget i Sydafrika handler blandt andet om at det engang idealistiske ANC er ramt af sygdommen. Når Islam har tag i mange fattige (lande) er det fordi den, siden kommunismens fald, er det eneste reelle alternativ til vestens dominans.
Kapitalisme som fænomen er opstået i den vestlige kristne verden og der er ikke noget galt i kapitalisme som sådan. Kapitalisme er en snedig måde at oversætte fysiske værdier på, på samme måde som sproget oversætter åndelige værdier. Her i Tanzania bygges der, smedes der, lastbiler repareres og lastbiler kører med det ene læs af varer rundt i landet og vidner om at kapitalisme fungerer: landmanden har nogle afgrøder han skal have afsat, de 'oversættes' til penge som igen kan oversættes til udbygningen af hans hus. Vores første sproglærer med det gode kristne navn Emmanuel (som betyder Gud med os) drømmer om at få flere penge, så han kan gøre mere. Og busser og lastbiler kører med slogan på bilerne som ”God with us”.  
Selv om fænomenet kapitalisme er opstået i den kristne verden, var Jesus meget skeptisk over for penge og personliggør det som afguden Mammon. Hermed opstår den dobbelthed, der historisk har levet parallelt i kristendommen: kapitalisme som gudstro står overfor kapitalisme som ’oversættelse’ i den innovative askese vi kender som munkebevægelserne. Vi læser for tiden Peter Haldoffs anbefalelsesværdige bog ”Uberørt land” der fortæller om vækkelsesbevægelserne inden for kristendommen, det vi altså normalt omtaler som munkebevægelserne. Når pengene fører til en lignende skævvridning af samfundet som den vi finder så markant i dag, sender Gud en ny vækkelse over kristenheden hvor fattigdom som idealisme (ikke som påtvunget virkelighed) ændrer verdenen. Det der indtjenes veksles eller ’oversættes’ til gode for samfundet omkring frem for egen vindig.
Lige nu kan jeg ikke se nogen vækkeslsesbevægelse inden for kristenheden. Det er derfor jeg provokerende skriver at Islam er eneste alternativ i dag.
Med mindre….
…. at Jesus har et bedre forslag:
Mt. 6 v22 Øjet er legemets lys. Er dit øje klart, er hele dit legeme lyst; v2 men er dit øje mat, er hele dit legeme mørkt. Hvis nu lyset i dig er mørke – hvilket mørke!
Om bekymringer
v24 Ingen kan tjene to herrer. Han vil enten hade den ene og elske den anden eller holde sig til den ene og ringeagte den anden. I kan ikke tjene både Gud og mammon.
De to udsagn er skilt ad i den danske oversættelse med overskriften Om bekymringer. Den overskrift findes ikke i Mathæus græske udgave og er ment som en hjælp til læserne, men her skiller den to udsagn ad, jeg synes burde hænge sammen. Den fortæller om en sygdom der har med Mammon at gøre. En sygdom der slører blikket for verden omkring en. Sygdommen er troen på mammon. På dansk tjener vi penge og vi tjener Gud, meget sigende. Hvis kapitalismen hvor penge er en genial oversættelsesfaktor forlades og en tro på at Mammon kan give os liv og velfærd kommer i stedet, er vi smittet af sygdommen der først slører vort blik, for til sidst at hensætte hele legemet i mørke.
Artiklen beskriver sygen. ”Hvilket mørke!” kunne stå for en Jesu kommentar til vores tid.
Findes der kun et alternativ til den syge kapitalisme, vestens nu enerådende ideologi?
Islam?
Hvis der kun var det, var jeg blevet muslim, da jeg forsager mammon på samme måde som Djævelen, kæmper for ikke at blive indrulleret i hans regime. Men jeg er ikke muslim og jeg ved der er et reelt og virkelighedstro alternativ:
Jesus siger:
Mt. 10,9f Skaf jer ikke guld eller sølv eller kobber i jeres bælter, heller ikke en taske til rejsen eller to kjortler eller sko eller stav. For en arbejder er sin føde værd.
Det er ikke en tigger Jesus beskriver. Jesus anviser en aktivisme der ikke sparer penge op for at beholde dem for sig selv. Penge i sig selv er gode som oversættelse mellem det jeg gør (en arbejder er sin løn værd) og den verden der er omkring mig, men det er ikke meningen at jeg skal have bæltet fyldt med guld på min livsrejse.
Jeg håber der igen vil komme vækkelse blandt Gudsfolket, at det virkelige og eneste alternativ til både den sygdomsramte kapitalisme og islam bliver tydelig.
Troen på at Gud sørger for os, så vores livsforsikring ikke er vor bankkonto.
Troen på at Guds rige er nær, synlig for enhver, hvis øjne ikke er sløret af mammon.
Troen på at Jesus er den eneste der kan helbrede os fra mammons øjensygdom og frelse os fra vore synder. Vi må bede Gud om et reelt alternativ til mørket i den vestlige verden.
Bede om vækkelse og omvendelse.
Og vækkelse er altid personlig, begynder hos os når vi beder. For artiklens fare er at vi opdager det groteske i kapitalismens sygdom hos andre, men glemmer at søge den i os selv.
[1] Marcus Rubin: Griskhed i toppen smadrer samfundet
http://pol.dk/3216789
22. maj 2016
[2] Billedet er fra Nigerianeren Femi B.Adeleyes bog: "Preachers of a different gospel" hvor han kritiserer kristendommen omkring sig for at være ramt af pengesyge: "Give and you will get!"

Kommentarer

Populære indlæg fra denne blog

Det regner så alt skylles bort - og vi har ikke vand!

”En trynet folkekirke”